Οδοντιατρικό μηχάνημα

Οδοντιατρικά Μηχανήματα


Εξαρτήματα, ντουλάπια, πάγκοι και ράφια του εξειδικευμένου οδοντοτριατικού εξοπλισμού έχουν δημιουργηθεί από πολυουρεθάνη.
Η πολυουρεθάνη χρησιμοποιείται και για την κατασκευή πολυμορφικών καλουπιών και ειδικού εξοπλισμού των οδοντοτριατικών μηχανημάτων.

Λεπτομέρεια οδοντιατρικού μηχανήματος Λεπτομέρεια οδοντιατρικού μηχανήματος Λεπτομέρεια οδοντιατρικού μηχανήματος Λεπτομέρεια οδοντιατρικού μηχανήματος Λεπτομέρεια οδοντιατρικού μηχανήματος