Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολυουρεθάνης είναι αυτά που την ξεχωρίζουν και την κατατάσσουν σε ένα από τα πλέον εύχρηστα και πολυεφαρμοσμένα υλικά:

Παράδειγμα πλαστικότητας Παράδειγμα μόνωσης Παράδειγμα έυκολης διείσδυσης μεταλλικών στοιχείων Παράδειγμα πλαστικότητας
  • Εξαιρετική πλαστικότητα

  • Ιδιαίτερη μονωτική ικανότητα

  • Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στους υδρατμούς

  • Μοναδική αντοχή σε καταπονήσεις

  • Δυνατότητα εύκολης διείσδυσης μεταλλικών στοιχείων (σταθερό και γρήγορο βίδωμα)

  • Χαμηλό κόστος καλουπιών