Η χρήση πολυουρεθάνης ενδείκνυται όταν:

  • Σχεδιάζεται ένα νέο προϊόν
  • Αναζητείται βελτιωμένη απόδοση επιμέρους κομματιών

Παράδειγμα εφαρμογής Πολυουρεθάνης

 
created by tool
Λογότυπο του Δικτυωθείτε.